Livstids
provanställning?

NEJ TACK!

där ja!

Så där ja! Nu har du och XXXXX andra visat var LAS-utredningen hör hemma: i papperstuggen.

Läs mer och delta i kampanjen

Regeringen hotar med att genomföra stora försämringar av anställningstryggheten på hela arbetsmarknaden.

Förslagen finns samlade i en utredning som ligger på regeringens bord.

Vänsterpartiet anser att det behövs mer trygghet på jobbet, inte mindre.

Håller du med? Hjälp till att visa var den här utredningen hör hemma – i papperstuggen!

Om cookies